Vilkår for Helse Først kurs 

Vi i Helse Først AS er glade for at du ønsker å delta på kurs med oss!


I løpet av Helse Først sitt kurs vil du lære grunnleggende ferdigheter og få økt innsikt i hva det vil si å ha en aktiv livsstil og hvordan et variert kosthold kan se ut. Selv om kursmaterialet er utarbeidet av kvalifisert helsepersonell, understreker vi at det ikke innebærer individuell oppfølging og at kurset derfor ikke kan anses som medisinsk veiledning tilpasset din individuelle situasjon.


All informasjon og alt kursmateriell som formidles eller på annen måte tilgjengeliggjøres i kursperioden har til formål å øke innsikten din i hva det vil si å ha en aktiv livsstil og et variert kosthold. Kursmateriellet har ikke til hensikt og vil på ingen måte erstatte medisinsk behandling utført av kvalifisert helsepersonell, verken for diagnose- eller behandlingsformål. Vi anbefaler at du alltid kontakter fastlegen din eller annet kvalifisert helsepersonell før du gjør vesentlige endringer på helseregimet ditt. Vi ber også om at du aldri utsetter å søke medisinsk behandling som følge av noe du har lært under kurset til Helse Først. Dersom du blir uvel eller opplever ubehag, ber vi om at du søker medisinsk hjelp.


Plattformen har også en egen funksjon hvor du kan legge inn vekten din, dersom du ønsker å se utviklingen i kursperioden. Du kan også utvide tilgangen etter kursperioden dersom dette er ønskelig. Dersom du velger å benytte denne muligheten vil Helse Først AS behandle særlige kategorier av personopplysninger om deg, iht. Personvernforordningen artikkel 9. Vi gjør oppmerksom på at det er frivillig å samtykke til behandlingen og valgfritt å dele opplysninger i plattformen.


For å hjelpe deg på veien ønsker vi også å kunne gi deg tips og råd som kan bidra til at du når målene dine. Vi ønsker derfor å sende deg informasjon om kampanjer, tilbud og lignende i våre nyhetsbrev.


Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Vi vil da slutte å behandle personopplysningene om deg, med mindre vi er rettslig forpliktet til eller har annet rettslig grunnlag til å fortsette behandlingen. Å trekke tilbake samtykket vil likevel ikke påvirke lovligheten av behandlinger som allerede er gjennomført. Dersom du har spørsmål ber vi om at du kontakter oss på helseforst1@gmail.com. Du kan lese mer om hvordan Helse Først AS behandler personopplysningene dine her. 


Jeg har gjort meg kjent med innholdet i personvernerklæringen, og 


 • Samtykker til at Helse Først AS kan behandle helseopplysninger om meg og andre opplysninger jeg oppgir i plattformen.

 • Samtykker til at Helse Først AS kan sende markedsføringshenvendelser til meg med kampanjer, tilbud og lignende per e-post.

 • Samtykker til at Helse Først AS kan sende markedsføringshenvendelser til meg med kampanjer, tilbud og lignende per SMS.

 • Samtykker til at jeg ikkje vil dele videofilmer i kurset til andre. Disse er beskyttet av Åndsverkloven. «Det er ikke tillatt å strømme eller på annen måte bruke åndsverk som åpenbart i strid med denne loven er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Vederlag og erstatning etter § 81 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd.»

  Angrerett

  Her benytter vi oss av veileder til Forbrukerrådet: https://storage.forbrukerradet.no & angrerettloven §22.c.
   “Hovudregelen er at man kan angre på et kjøp i 14 dager etter man har kjøpt noe online. Når det gjelder digitalt innhold som lastes ned eller strømmes er det generelt ikke angrerett likevel. Dette dersom kunden er informert om dette og akseptert det”.  

  På grunn av tilgang til stort digitalt materiale ved kjøp av kurs hos oss. Er det ikke angrerett på kjøp av digitalt Helse Først kurs. 

  Med helsing

  Helse Først AS